Demony w Zewie Cthulhu

W czasach przedchrześcijańskich termin „demon” nie niósł za sobą ujemnych konotacji. Homer czy Sokrates używali tego określenia podobnie jak słowa „bogowie”. Demony znajdowały się pomiędzy ludźmi a bogami, niekiedy były posłańcami lub sługami. Niektóre kultury uważały, iż demon to potomek boga i człowieka. Demony mogły postępować źle lub dobrze, lecz nie przestawały przez to być sobą. Dopiero Nowy Testament uczynił rozróżnienie pomiędzy aniołami a diabłami. Biorąc pod uwagę „redakcję” tego pisma około 530AD, należałoby ostrożnie podchodzić do tej klasyfikacji. Czytaj dalej Demony w Zewie Cthulhu